123 മണിക്കൂര്‍ അഖണ്ഡ ബൈബിള്‍ പാരായണം നടത്തി നടവരമ്പ് സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയലം ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുരസ്‌ക്കാരം നേടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *