തൃശ്ശൂരില്‍ ആന ഇടഞ്ഞോടിയനെ തുടർന്ന് നാലുപേർക്ക് പരിക്ക്, കച്ചവടക്കാരുടെ സ്റ്റാളുകള്‍ ആന തകര്‍ത്തു. ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *