ആത്മഹത്യകൾ പെരുകിയ കരുവന്നൂർ വലിയപാലത്തിന് മുകളിൽ പ്രതിഷേധദീപം തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് BJP ഇരിങ്ങാലക്കുട നി മണ്ഡലം കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രാർത്ഥനാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *