ശമ്പളം മുടങ്ങിയതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇരിങ്ങാലക്കുട റൂറല്‍ ട്രഷറിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *