വധശ്രമ കേസിലെ പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയെ കർണാടകയിലെ ഇരഗമുത്തഹള്ളി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ആളൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *