എടതിരിഞ്ഞി,അരിപ്പാലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് പേരെ എം ഡി എം എയുമായി പിടികൂടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *