പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരനും സാംസ്‌കാരിക നായകനും മികച്ച അധ്യാപകനുമായിരുന്ന കെ. വി. രാമനാഥന്‍മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയ്ക്കായി യുവകലാസാഹിതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ യുവകലാസാഹിതി – കെ വി രാമനാഥന്‍ സാഹിത്യസമ്മാനം പുരസ്‌ക്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.പ്രഥമ സാഹിത്യസമ്മാനത്തിന് അര്‍ഹനായത് പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരന്‍ ഇ.പി. ശ്രീകുമാറാണ്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *