സുരേഷ് ഗോപിയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീകൾ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞെന്ന് കുടുംബയോഗത്തിൽ പത്മജാ വേണുഗോപാൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *