ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ ട്രഞ്ചിങ്ങ് ഗ്രൗണ്ട് മാലിന്യ കൂമ്പാരം, കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *