ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ്സ് സ്റ്റാന്റിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമകേന്ദത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക

ഇരിങ്ങാലക്കുട ബസ്സ് സ്റ്റാന്റിലെ സ്ത്രീകളുടെ വിശ്രമകേന്ദത്തില്‍ ഇരിക്കുന്നവര്‍ സൂക്ഷിക്കുക കോണ്‍ക്രീറ്റ് അടര്‍ന്ന് ഏത് നിമിഷവും തലയില്‍ വീഴാം…ഇന്ന് കോണ്‍ക്രീറ്റ് അടര്‍ന്ന് വീണ് യുവതിയുടെ തല പൊളിഞ്ഞു…വീഡീയോ കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *