ആറ്റപ്പിള്ളി പാലത്തിന് സമീപം കുറുമാലി പുഴയിൽ വീണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനി മരിച്ചു..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *