എടക്കുളം ചെമ്പോട്ടിപ്പറമ്പിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മകൻ സനൂപ് (31) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നടത്തി. അമ്മ : മണി. സഹോദരി സിഗ്മ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *