മാടായിക്കോണം അച്യൂതന്‍ മൂലയില്‍ മദ്യലഹരിയില്‍ പോലീസിനെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസില്‍ ആറുപേര്‍ അറസ്റ്റില്

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *