മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുല്ലക്കാട് വാര്‍ഡ് ശുചിത്വ സുന്ദരഗ്രാമമാക്കുവാന്‍ സെന്റ് മേരീസ് സ്‌കൂള്‍ എന്‍ എസ് എസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും രംഗത്തിറങ്ങി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *